STÁVKA BEZ RIZIKA AŽ 50 € a VSTUPNÝ BONUS 5000 € pre nových registrovaných hráčov

STÁVKA BEZ RIZIKA AŽ 50 € a VSTUPNÝ BONUS 5000 € pre nových registrovaných hráčov

 


Stávka bez rizika za 50 €


 • Ponuka stávky bez rizika platí pre každého registrovaného nového klienta od 27.5.2024 do 14.7.2024
 • Ponuka Stávky bez rizika platí LEN na PRVÚ uzavretú SÓLO stávku (to znamená jeden zápas na tikete). Ponuka platí aj na „odvodené stávky“ (1.polčas, počet gólov, handicapy, strelci, ... atď.).
 • Ponuka platí len na predzápasové SÓLO stávky, bez kurzového obmedzenia. Neplatí na LIVE stávky.
 • V prípade, že Tvoja prvá stávka spĺňajúca podmienky Stávky bez rizika bude následne z dôvodov uvedených v Hernom pláne vyhodnotená s kurzom 1, tak stávka je platná a ďalšia Stávka bez rizika sa už neposkytuje.
 • Stávka bez rizika sa AUTOMATICKY AKTIVUJE každému novému zaregistrovanému klientovi po dokončení registrácie. Tvoj prvý vklad na účet určí aj výšku Stávky bez rizika. V prípade, že bude v hodnote 20 EUR, aj Stávku bez rizika budeš môcť využiť v hodnote 20 EUR. V prípade, že bude v hodnote 150 EUR, tak platí, že maximálna hodnota stávky bez rizika je 50 EUR.
 • Na uzavretie prvej stávky máš obdobie 10 dní po dokončení registrácie, po tejto dobe nárok na uzavretie Stávky bez rizika zaniká.
 • Pri predaji (cashout) tiketu sa KLIENT vzdáva Stávky bez rizika.
 • Na stávkových termináloch je potrebné uzatvoriť stávku v hodnote: vklad na tiket + 5% MP.
 • V prípade, ak Tvoja prvá stávka po aktivácii bonusu bude neúspešná, SYNOTtip TI VRÁTI VKLAD, do 24 hodín od vyhodnotenia stávky na hráčsky účet. Z tiketov podaných na termináloch vrátime výšku vkladu (napr. 50 EUR), manipulačný poplatok nie. Pripísanou sumou disponuješ podľa vlastného uváženia, nemáme žiadne ďalšie podmienky na pretáčanie.


 •  

100%-ný Vstupný bonus až 5 000 €


 • Vstupný bonus až do výšky 5 000 € môže získať KAŽDÝ NOVÝ REGISTROVANÝ KLIENT od 27.5.2024 do 14.7.2024
 • Možnosť získať Vstupný bonus sa aktivuje automaticky po dokončení registrácie. 
 • Zaregistrovať sa môžeš na web stránke www.synottip.sk, cez mobil na m.synottip.sk, prípadne cez našu mobilnú aplikáciu, alebo stávkové terminály.
 • Podmienkou uplatnenia nároku je uskutočnenie prvého vkladu na stávkový účet (S-konto), do 10 dní od dokončenia registrácie. Po tomto termíne nárok na Vstupný bonus zaniká a nie je možné ho nijakým spôsobom vymáhať.
 • Výšku sumy Vstupného bonusu určí výška vkladu na stávkový účet. Príklad: Ak vložíš 500 EUR, máš nárok na bonus vo výške 100 % svojho vkladu, teda 500 EUR. Maximálna výška Vstupného bonusu je 5 000 EUR, to znamená, že aj keď vložíš sumu vyššiu ako 5 000 EUR, budeš mať nárok na túto maximálnu hodnotu.

 •  
 • PRVÝ VKLAD
  PRETOČENIE VKLADU
  MIN. POČET UDÁLOSTI
  MIN. KURZ UDALOSTI
  CELKOVÝ KURZ NA TIKETE
  PRVÝ VKLAD
  SPLNENIE
  5 € - 100 € 10x 3 1,35 - do 10 dní do 90 dní
  100,01 € - 350 € 14x 3 1,40 - do 10 dní do 90 dní
  350,01 € - 5 000 € 18x 3 1,45 5 do 10 dní do 90 dní
 •  

 • Počítané sú všetky predzápasové a LIVE tikety, ktoré spĺňajú vyššie uvedené podmienky.
 • Rozpisové (kombi) stávky, ani tiket, na ktorom bol realizovaný cashout (predčasná výplata) sa do plnenia bonusových podmienok nezapočítavajú.
 • Tikety podané za Benefit body sa do plnenia bonusových podmienok nezapočítavajú.
 • Pre započítanie tiketu do plnenia podmienok pre pridelenie bonusu musí tiket aj po vyhodnotení spĺňať podmienky uvedené vyššie. Príklad: V prípade, že niektorá z príležitostí na tikete bude vyhodnotená s kurzom 1 (prerušený, odložený, ... zápas) tiket sa nezaráta do plnenia podmienok bonusu, pretože nespĺňa podmienku minimálneho kurzu.
 • Bonus sa na stávkový účet (S-konto) pripisuje v štyroch častiach po 25 %. Po pretipovaní prvých 25 % z celkovej sumy potrebnej na splnenie podmienok sa ti na konto pripíše 25 % hodnoty Vstupného bonusu. Príklad: Váš prvý vklad je 5 000 €. Získate nárok na bonus v hodnote 5 000 €. Požadovaný obrat pre vyplatenie bonusu v plnej výške je 18 x 5 000 = 90 000 €, spĺňajúcich podmienky uvedené vyššie. Vždy po pretipovaní 22 500 € Vám na herný účet vyplatíme 25% bonusu, to znamená 1 250 € v Benefit bodoch (31 250 bodov).
 • Na splnenie bonusových podmienok má každý klient 90 dní od dokončenia registrácie.
 • Zo stávok podaných na stávkových termináloch sa do plnenia bonusových podmienok započítavajú vklady z podaných tiketov, manipulačná prirážka nie.
 • Každý nový klient má nárok aj na Stávku bez rizika, aj na Vstupný bonus.

 •  


Férový bonus je pre férových hráčov. Všetky marketingové ponuky stávkovej kancelárie SYNOTtip sú obmedzené na jednu osobu z jednej rodiny alebo adresy domácnosti, z jedného telefónne čísla, z jedného čísla účtu a platobných kariet a z jedného počítača alebo IP adresy, pričom jednotlivé prípady sa posudzujú individuálne. Cieľom nie je zamedziť hraniu viacerých členov z jednej rodiny, alebo z jedného počítača, ale zamedziť zneužívaniu bonusov, a to hlavne pri prípadoch, kde výsledkom aktivity jednotlivca alebo skupiny klientov je zisk bez ohľadu na výsledok stávky.

Stávková kancelária SYNOTtip si vyhradzuje právo odobrať bonus pri podozrení zo zneužívania stávky bez rizika a vstupného bonusu a klientovi alebo skupinám okamžite zablokovať činnosť, pozatvárať účty a uložiť administratívny poplatok až do výšky súčtu stávky bez rizika a vstupného bonusu bez uvedenia dôvodu.

Stávková kancelária si tiež vyhradzuje právo požiadať ktoréhokoľvek klienta o poskytnutie dodatočnej dokumentácie pre overenie totožnosti podľa vlastného uváženia a pozastaviť výber peňazí zo stávkového účtu, kým vyzvaný klient nepredloží požadované dokumenty. V zásade platí základné pravidlo pri získavaní bonusov: 1 osoba = 1 stávkový účet = 1 bankový účet.

SYNOTtip si vyhradzuje právo kedykoľvek túto ponuku zmeniť, pozastaviť alebo zrušiť.